Meillä oli viime perjantaina täällä Vimpelissä Talous- ja tietosuojailta. Talousosuudessa Ideconin Sanna Järviaho puhui talousjohtamisesta ja yrityksen prosesseista ja niiden hallinnasta sekä siitä, että organisaation jokaisen jäsenen tulisi tietää yhteinen tavoite ja oma roolinsa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Esityksessä nousi esille myös se, että johdon tulisi muistaa kertoa tavoitteista, mittareista ja seurannasta myös henkilökunnalle.

Tässähän usein mennäänkin metsään. Tehdään hienoja suunnitelmia ja uudistuksia, asetetaan ylätason tavoitteita. On täydet mahdollisuudet onnistua ja saada aikaan jotain uutta ja hienoa. Mutta sitten unohdetaankin kertoa tavoitteista muille. Pahinta tietysti on, jos eteenpäin mennään vain sillä kuuluisalla perstuntumalla.

Jos olet uudistamassa strategiaa, tekemässä uutta investointia tai organisaatioon on tulossa muita muutoksia, kutsuhan porukka koolle ja kerro, missä mennään. Kokonaisuuden kannalta, tee ainakin nämä:

  1. Kutsu henkilökunta koolle, keskustele tulevasta muutoksesta/uudistuksesta.
  2. Kerro, miksi asioita ollaan tekemässä ja mitä toivot henkilökunnalta.
  3. Pitääkö muutoksesta tiedottaa vielä jotain muita tahoja, kuten yhteistyökumppaneita?
  4. Vaatiiko muutos jossain vaiheessa virallista tiedottamista? Aikatauluta ja vastuuta tiedotteen tekeminen.
  5. Muista päivittää muuttuneet tiedot nettisivuille.
  6. Pidä henkilökunta ajantasalla. Mieti, tarvitsetteko sisäisen viestinnän tiedotukseen nopeaa kanavaa? Esim. Whatsapp, Yammer, Skype tms.
  7. Anna mahdollisuus palautteeseen ja kyseenalaistamiseen. Pidä tieto saatavilla, opasta ja muistuta.
  8. Muista riittävät viestien toistot.

Ja muista: hyvä viestintä lisää tyytyväisyyttä ja parantaa yhteishenkeä.