Työyhteisöviestinnässä johtajien tehtävänä on huolehtia asioista tiedottamisen lisäksi myös hyvästä viestinnän ilmapiiristä. Se on oleellinen osa koko organisaation kulttuuria. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja voi ja usein pitääkin opetella. Olemme erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita. Joskus erilaiset tarpeet ja tavat kommunikoinnissa aiheuttavat työyhteisössä yhteentörmäyksiä.

Tärkeintä on aina se, että työpaikalla on kaikilla hyvä olla kaikkine ominaisuuksineen ja tapoineen. Vaikka jokainen saa olla oma itsensä, on pidettävä huoli siitä, ettei hyviä tapoja ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä rikota. Virheitä ja unohduksia toki sattuu kaikille, ja hyvän johtajan kuuluukin muistuttaa tarvittaessa koko työyhteisöä siitä, että olemme vain ihmisiä.

Jos työyhteisön vuorovaikutuksessa on vaikeuksia, se alkaa ennemmin tai myöhemmin näkyä myös ulospäin. Mitä haavoittuvampi organisaatio on, sitä suurempi riski on lumipalloefektiin, jossa ongelmat vain kasvavat ja kasvavat. Kun ne pitäisi kohdata yhdessä, ei olekaan olemassa sitä yhteistä rintamaa, joka yhteisessä tekemisessä pitäisi olla. Useiden hankaluuksien takana on epäonnistunut johtaminen, vaikka sitä ei olekaan mukava myöntää.

Etäily heikensi vuorovaikutusta

Vuodet koronan kanssa ovat joissakin työyhteisöissä lietsoneet mahdolliset vanhatkin vuorovaikutusongelmat uusille leveleille. Yhteiset Teams-palaverit on helppo skipata tai osallistumisen kuitata kamerattomalla kuvalla ja mykistetyllä mikrofonilla.

Vaikka jokaisen toiminta on henkilöiden omalla vastuulla, täytyy myös etäorganisaatiota johtaa ja tarvittaessa keskustella pelisäännöt läpi yhdessä tai erikseen. Harvoin tulee kerrasta valmista, hyvän viestintäilmaston ylläpitäminen onkin jatkuvaa työtä.

Rohkeasti kissa pöydälle

Pitkään jatkuneet hankaluudet vuorovaikutuksessa aiheuttavat tavallisesti myös isompia ongelmia. Sen lisäksi, että ihmisillä voi olla kurja olla töissä, saattaa vaikeuksista aiheutua myös taloudellisia ongelmia. Sairaslomien lisäksi voi tulla myös jopa menetettyjä kauppoja tai pieleen menneitä projekteja, joista voi koitua taloudellisia seuraamuksia.

On johtajan velvollisuus huolehtia rakentavassa hengessä, että kaikki tulevat kuulluksi ja asiat sujuvat yhteisten arvojen mukaisesti. Sitoutuneet ihmiset ovat tunnetusti tyytyväisempiä, viestinnän keinoin voi parantaa myös sitoutumista ja ennen kaikkea työyhteisön hyvinvointia.

Kiinnostaisiko tämä artikkeli kaveria? Laita jakoon!

Jätä kommentti

Jätä kommentti